დამატებითი ინფორმაცია

კონტაქტი
მისამართი:
გვიმბალაური
ლანჩხუთი
გურია
2800
საქართველო
ტელეფონი:
ჭაბუკა ფაცურია (995) 593 27 29 00
ფაქსი:
გიორგი ჩხაიძე (995) 551 841 841
მობილური:
მამუკა იმნაძე (995) 593 22 24 16