შაბათი, აპრილი 10, 2021
კოოპერატივი "თანამედროვე მეფუტკრეობა" გურიის რეგიონის ერთ ერთი მსხვილი მეფუტკრეობის კოოპერატივია. რომლის საფუტკრე მეურნეობები განლაგებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში. ეკოლოგიურად სუფთა ადგილებში, რომლთა შერჩევის პრინციპია: ბუნებრივად განაშენიანებული ტყისა და ხებუჩქნარის მასივები, დაცულია სამრეწველო, სატრანსპორტო და სასოფლო სამეურნეო ობიექტებისგან საფუტკრე მეურნეობების მოწყობის კანონით დადგენილი ნორმატივებით, კოოპერატივს გააჩნია თანამედროვე მატერიუიალურ - ტექნიკური ბაზა, როლის შენობა აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტებს და აღჭურვილია პოლონური წარმოების "ლისონის" ფირმის თანამედროვე დანადგარებით. კოოპერატივის ძირითადი მიზანია ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოება და რეალიზაცია.
ფუტკრის ოჯახები
 
Stop Slideshow
Start Slideshow
Refresh
Close Window