ხუთშაბათი, ივნისი 13, 2024

BeeLogo2კოოპერატივი "თანამედროვე მეფუტკრეობა" გურიის რეგიონის ერთ ერთი მსხვილი მეფუტკრეობის კოოპერატივია. რომლის საფუტკრე მეურნეობები განლაგებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში. ეკოლოგიურად სუფთა ადგილებში, რომლთა შერჩევის პრინციპია: 

 1. ბუნებრივად განაშენიანებული ტყისა და ხებუჩქნარის მასივები
 2. დაცულია სამრეწველო, სატრანსპორტო და სასოფლო სამეურნეო ობიექტებისგან საფუტკრე მეურნეობების მოწყობის კანონით დადგენილი ნორმატივები.
 3. კოოპერატივს გააჩნია თანამედროვე მატერიუიალურ - ტექნიკური ბაზა, რომლის შენობა აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტებს და აღჭურვილია პოლონური წარმოების "ლისონის" ფირმის თანამედროვე დანადგარებით.

კოოპერატივის ძირითადი მიზანია ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოება და რეალიზაცია.

ჩვენი კოოპერატივი აწარმოებს:

  • მაღალი ხარისხის თაფლს,
  • დედა ფუტკარს,
  • ფუტკრის რძეს,
  • ყვავილის მტვერს,
  • ფუტკრის ოჯახს,
  • ფუტკრის საკვებ დანამატებს - კანდს, ინვერსიულ სიროფს.